Интерферометрия и синтез в радиоастрономии.

 
Интерферометрия и синтез в радиоастрономии.
, 600 стр. 2003 г.