2nd International Symposium on Isotopomers (ISI2003)